ดาวน์โหลดไฟล์เอ็กเซลคำนวณดอกเบี้ยเพื่อเปรียบเทียบการรับบำนาญแบบเดิม (undo) กับ กบข. ได้ที่นี่...

Kroo_sit
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การตัดสินใจที่จะรับบำนาญแบบเดิม (UNDO) กับแบบ กบข. นั้

หากข้าราชการท่านใดที่ไม่มีภาระหนี้สิน หรือ จำเป็นต้องใช้เงินก้อนไปลงทุน นั้น

ก่อนจะตัดสินใจเลือกแบบใดแบบหนึ่ง..

ควรเปรียบเทียบค่าดอกเบี้ยหรือค่าเสียโอกาสต่าง ๆ อย่างถ้วนถี่เสียก่อนว่ามีจุดคุ้มทุนในช่วงอายุเท่าไร..

ซึ่งกระผมได้จัดทำไฟล์เอ็กเซลเปรียบเทียบค่าดอกเบี้ยหรือค่าเสียโอกาสนี้ให้ท่านดาวน์โหลดไปใช้ในการคำนวณ เพื่อการตัดสินใจที่ดี..

ลองทดลองดาวน์โหลดใช้ดูที่ไฟล์นี้ ดาวน์โหลดที่นี่ .. compare1.xlsx

หรือที่ลิงก์นี้ http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/co...

ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจ และหากมีปัญหาใด ๆ ช่วยกรุณาแนะนำเพิ่มเติมได้เลยครับ

..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสถิติวิจัยความเห็น (0)