8 / 01 / 58 จัดงานให้ทางวัดศรีสว่าง

ในวันศุกร์ที่ 9 ทางวัดศรีสว่างจะม่งานเลยขอทางโรงเรียนเราไปช่วย จัดบอร์ด มัดผ้า จัดดอก ทำความสะอาด เพื่อเตรียมก่อนถึงงาน เหนื่อยมาก ต้องขับรถไปเอาของ ไปรับพระ คือสารพัดอย่าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)