06 / 01 /58 มารับไม้ดอกกับครูที่โรงเรียน

วันนี้ได้ไปส่งครูที่โรงเรียนไปรับกล้วยไม้ ที่ฝากเลี้ยงไว้ 4 เดือนที่แล้วเพื่อนำไปจัดที่โรงเรียน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราภรณ์ สุจริต (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)