สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๗๔)

"หน้าตาดี มีคนชม นิยมมาก

วาจาดี มีปาก ฝากคำไข

สมองดี มีโอกาส มากกว่าใคร

จิตใจดี ช่วยให้ ได้ช่วยคน

แต่จง จำคำไว้ ให้มั่นแม่น

ทำดี แสนสุขอุรา มหาผล

กรรมดี ไว้ใช้ชีวิต ลิขิตตน

คนดี ล้นเลอค่า กว่าสิ่งใด"

Morning exercise 27/12/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)