JJ15V1_2 THAI POD อบรม อาจารย์ใหม่

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เตรียมตัวเป็นอาจารย์ที่ดีปีใหม่

ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ ครับ

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) มีกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่น 16 เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เข้ารับอบรมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาให้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ของความเป็นอาจารย์มืออาชีพตลอดจนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องมาแล้วจำนวน15 รุ่น และมีกำหนดจัดโครงการดังกล่าวเป็นรุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม โรงแรมเอเชีย และห้องประชุม โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ระบบลงทะเบียนออนไลน์ www.thailandpod.net หรืออีเมล์ [email protected]

JJ15 Give and Grow( 050115)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์



ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

คราวนี้ไปเรียนนอกกรุง เยือนถิ่นเก่า น่าจะมีคนสนใจเข้าร่วมไม่น้อยเลย นะคะอาจารย์

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับที่ประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆให้อ่านครับ

ขอเอาไปขยายต่อนะครับ