กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 ตอนที่ 2

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ ลานเอนกประสงค์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ สุวรรณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี

เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "มมร. รอ. รื่นเริง เถลิงศก 2558" ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้ให้ผู้ที่เข้าร่วมได้แต่งกายย้อนยุคด้วยชุด "พี่คล้าว กับ สาวทองกวาว" หรือชุด "เจ้ย กับ หม่ำ"

นอกจากนี้ยังมีการจับสลากของขวัญ การแสดงบนเวทีของส่วนงานต่าง ๆ ในสังกัดวิทยาเขตร้อยเอ็ด นอกจากยังได้รับความอนุเคราะห์จากวงดนตรี "ร็อคแปดแสน" นำโดย อาจารย์สนุก สิงห์มาตย์ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษที่ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ด้วย.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)