สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๓๑)

"เช้าวันเสาร์ เราอยู่ คู่เคียงใกล้

เช้าอำไพ ไร้ทุกข์ สุขหรรษา

เช้าสดใส ใจสุข ทุกเวลา

เช้าทิวา พาชื่น ทุกคืนวัน

เช้าที่เริ่ม เติมต่อ ก่อทางสุข

เช้าที่ลุก ยืนท้า กล้าสู่ฝัน

เช้าที่ก่อ ต่อเติม เสริมชีวัน

เช้าที่สรรค์ สร้างใจ ให้มั่นคง"

Morning exercise 15/11/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)