แทนคำขอบคุณจากใจ ตลอดปี๒๕๕๗

เรื่องราวดีๆ ตลอดปี ๒๕๕๗

ตลอดปี ๒๕๕๗ มีเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้เขียน จึงอยากที่จะเขียนบันทึกขอบคุณไว้ ณ พื้นที่แห่งนี้

- เพื่อนผู้เป็นกัลยาณมิตร คนหนึ่ง เป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา เวลาที่มีเรื่องอะไร แล้วขอคำแนะนำ เพื่อนผู้นี้จะให้คำแนะนำที่ดี ฟังแล้วสบายใจ

- อ่านเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ ดูรายการที วี หรืออ่านหนังสือธรรมมะ ทำให้ได้พัฒนาทางจิต คิดบวก มองโลกในแง่ดี ขอบคุณสถานปฏิบัติธรรม ที่ให้พื้นที่ผู้เขียนได้ช่วยงานทางธรรม

- เข้าค่ายคุณธรรม ทำให้ได้รับประสบกาณ์ตรงจากการเข้าค่าย ไม่ว่าจะเป็นกัลยาณมิตร บทบาทสมมุติ ความรู้ต่างๆจากอาจารย์บรรยาย , ให้การอบรมความรู้เรื่องห้องสมุดและจัดห้องสมุดแก่โรงเรียนขนาดเล็ก ได้เห็นน้ำใจไมตรี ของเด็กๆ แม้บางครั้งจะซนกันบ้าง แต่ทุกคนตั้งใจทำงาน ขอขอบคุณในความร่วมมือของเด็กๆไว้ที่แห่งนี้ ,ขอบคุณครอบครัวซึ่งมีแม่ พื่สาว น้องชาย หลานๆ ที่คอยให้กำลังใจเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นยามสุขสบาย หรือป่วยไข้ เพื่อนผู้เป็นกัลยาณมิตรทุกคน

- อ่านหนังสือพิมพ์ หนืงสือต่างๆ ดูรายการที วี เข้ามาอ่านงานเขียนที่พื้นที่ G2K แห่งนี้ ทำให้ได้พัฒนาด้านภาษา บางครั้งได้อ่านบทกลอนทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเขียนบทกลอนกับเขาบ้าง (ความรู้ทางกลอนเพียงยอดหญ้า)

-ธรรมชาติรอบตัว สำนึกขอบคุณอยู่เสมอๆ ไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าเบื้องบน ดวงตะวัน จันทรา อากาศบริสุทธิ์ ต้นไม้ใบหญ้า สิงเหล่านี้ได้สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต และงานเขียน , ขอบคุณคุณหมอที่จังหวัดและศูนย์แพทย์ ที่ให้การดูแล รักษาผู้เขียนเป็นอย่างดี

- ขอบคุณคณะนาฏศิลป์จากลพบุรี ที่มาจัดแสดงโขนให้ชาวจังหวัดได้ชมกัน ในตอน พระลักษณ์ ลักพานางสีดา ในโครงการ มรดกไทย : อดีตสร้างสรรค์ ปัจจุบันส่งเสริม อนาคตสืบทอด

งานนี้พี่สาวมารับแม่ และผู้เขียนไปดู จัดโดย หน่วยศิลปากรที่ ๕ ร่วมกับจังหวัด

- ขอบคุณหนังสือดีๆ วรรณกรรมดีๆ ข้อคิดจากหลายๆท่านที่พื้นที่ G2K แห่งนี้ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อชุมชน และสังคม

- ขอบคุณชุมชน สภาพแวดล้อม สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้เปิดโลกทัศน์ และเป็นแรงบันดาลใจในงานเขียน

- วันศุกร์ ที่๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้รับการ์ดโบนัส มูลค่า หมื่นกว่าบาท ทำให้ดีใจและอดตื่นเต้นไม่ได้

- ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกๆท่านที่แวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจ , คณะทำงาน G2K, และพื้นที่ G2K แห่งนี้ ทำให้ผู้เขียนได้ใช้พื้นที่บันทึกและขีดเขียนเรื่องราวต่างๆ

ขอบคุณ G2K ที่แห่งนี้

ขอบคุณ มิตรไมตรี ที่มีให้

ขอบคุณ มิตรไมตรี จากดวงใจ

ขอบคุณ เช้าวันใหม่ แสงตะวัน

ขอบคุณ กัลยาณมิตร ทุกๆท่าน

ขอบคุณ ฤดูกาล ที่เปลี่ยนผัน

ขอบคุณ ดอกไม้ ในวันวาร

ขอบคุณ แรงบันดาล ใจให้กัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความเห็น (0)