ตั้งใจเรียนนะนักเรียน 29/10/57

ตั้งใจเรียนกันมาก ๆ สู้ ๆ

วันนี้เป็นวันพุธ ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 วันนี้เป็นอีกวันที่มาโรงเรียนแล้วรู้สึกดีมาก นักเรียนยังคงอยู่กันตามม้านั่ง ใต้ต้นไม้ หน้าเสาธง กลางสนาม และในห้องเรียน ทุกคนยังคงพูดคุยกันอย่างสนุกสนานวันนี้ดิฉันมีสอนนักเรียนระดับชั้นปรถมศึกษาปีที่ 2 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วันนี้ดิฉันสอนเรื่องงานประดิษฐ์


ดูเด็ก ๆ ตั้งใจเรียนกันมาก นักเรียนทำงานที่ครูมอบหมายให้เสร็จด้วยนะค่ะ ครูรอตรวจงานของนักเรียนอยู่นะค่ะสู้ ๆ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธิดารัตน์ แก้วสิงห์สุ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)