แผนผังอาคารเรียน (1/12/2557)

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายของเราอาจสร้างมาเกิบครบ 100 ปี แล้วตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2466 จนถึงปัจจุบัน ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายค่ะ

อาคารเรียน สนามกีฬา บ่อบาดาลน้ำ ทุกสิ่งทุกอย่างก็สร้างขึ้นมาเพื่อชาวเมืองงายได้ใช้ส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกหลานคนเมืองงายค่ะ

วันนี้จึงได้มีโอกาสนำแผนผังโรงเรียนมาฝากกันค่ะ โรงเรียนก็ไมได้กว้างขวางอะไร แต่เราก็ใช้ทุกตารางนิ้วให้เป็นประโยชน์ที่สุดค่ะ


ภาพ : แผนผังโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย

และอาคารที่สอนประจำในภาคเรียนนี้คืออาคารเรียนมัธ

ยม ส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนนี้จะมีต้นไม่มากมายค่ะ ถ่ายรูปมาก็เลยบังตัวอาคารเรียนไปค่ะ เก็บภาพอาคารเรียนมาฝากค่ะ

ภาพ : อาคารเรียนชั้นมัธยม ที่อยู่ติดกับชั้นอนุบาลค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการสอนของนางสาวเมธินี เดชะ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)