กาพย์แก้วกวีกานต์ (๑๓)

"รักแท้แน่นอนนัก

คอยปกปักคอยรักษา

ร้อยคำพรรณนา

ร้อยเหตุมาไม่เปลี่ยนแปลง

ร้อยผลคนมากหน้า

ร้อยคำมาอย่าระแวง

ร้อยใจใครแทรกแซง

ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนไป"

13/10/57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)