สุนทรีย์กวีศิลป์ (๘๐)

"อาทิตย์แจ้ง แสงจ้า วันอาทิตย์

เมฆประชิด ติดขอบฟ้า หน้าสิงขร

ลมพัดเอื่อย เรื่อยช้า มาเว้าวอน

เป็ดน้ำจร ร่อนถลา หาปลากิน

คนเกิดมา พาใจ ให้ห่างทุกข์

จิตเป็นสุข ทุกข์ไกล ดั่งได้สิน

จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว กล่าวได้ยิน

ทุกข์หมดสิ้น จินต์สุข ปลุกใจตน"

Morning Exercise 28/9/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)