โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ..............สมาชิกใหม่

โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รู้คิด ปฏิบัติชอบ ตามกรอบอิสลาม

สวัสดีครับ......โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ..............สมาชิกใหม่ที่เพิ่งสมัครเข้ามาเพื่อให้ครูหรือบุคลากรทุกฝ่ายได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูจะได้เป็นนักอ่าน ครูจะได้สร้างนวัตกรรมเผยแพร่ นักเรียนจะได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมกันนี้ก็จะให้เป็นไปตามหลักการวิธีการที่ถูกกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งได้มีเครือช่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์

จึงเรียนมายังมวลสมาชิกทุกท่านเพื่อทราบ

ดร.วิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ

ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับครับ ท่าน ผอ. ;)...