สุนทรีย์กวีศิลป์ (๖๒)

"ศุกร์สำราญ เบิกบาน ผสานสุข

นิราศทุกข์ สนุกคิด จิตแจ่มใส

จะสุขทุกข์ ฉุกคิด ที่จิตใจ

คิดดีได้ ใจสุข ทุกเวลา

เมฆหมอกหนา มาบัง ขวางผืนฟ้า

ตะวันกล้า สามารถ ปราศกังขา

ฟ้าคงแจ้ง แสงผ่อง ส่องนวลตา

แม้ฝนมา ฟ้ายังแจ้ง แสงส่องดิน"

Morning Exercise 29/8/57

สวนสาธารณะเพชบุระ เพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

คิดดี และ ดีที่ได้คิด ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ