สุนทรีย์กวีศิลป์ (๖๐)

"ตะวันแรง แสงจ้า ส่องฟ้าแจ้ง

เมฆแสดง แสงกระทบ จบฟ้าใส

ลมก็พัด สะบัดให้ ไม้แกว่งไกว

ผิวน้ำไหว ไหลลื่น คลื่นเป็นลอน

แดดแรงกล้า ถาโถม โหมส่องฟ้า

ริ้วเมฆา มาประดับ รับสิงขร

บุหงันงาม ยามอยู่ คู่ภมร

วิหคจร ร่อนบิน หากินไป"

Morning Exercise 25/8/57

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)