ตอนนี้คุณเป็นนักเรียนระดับปริญญาตรี และนี่เป็นงานเขียนของคุณ ตอนที่ 6

5. การวิเคราะห์ (analysis) และการบรรยาย (description) เมื่อคุณกำลังเดินไปสู่งานวิชาการ คุณจะต้องข้ามการสรุป (summarize) และการบรรยาย (description) แบบที่เรียนในระดับโรงเรียนชั้นมัธยม เพื่อเน้นไปที่ทฤษฎีการวิพากษ์ (critical theory) และการวิเคราะห์ (analysis) การพูดแต่โครงเรื่อง หรือเนื้อหาในงานชาติพันธุ์นิพนธ์ (ethnography) หรือบทความเชิงวิชาการ ไม่ใช่ การวิเคราะห์ ในตอนที่เรียนในโรงเรียน ครูของคุณต้องการให้มั่นใจได้ว่า คุณอ่านหนังสือที่กำหนดให้ แต่ครูในระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยต้องการรู้ความคิดและการตอบสนอง (reflection) ที่มีต่องานเขียนในแบบต่างๆ เช่น นักเขียนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่, คุณพบว่าการโต้เถียง (argument) มีเสน่ห์น่าติดตามหรือไม่, คุณพบว่าองค์ประกอบของการโต้เถียงขาดหายไปหรือไม่, คุณอย่างไรเกี่ยวกับรูปแบบการเขียน (styles), ความในเนื้อแก้วและการใช้ตัวอย่างเหมาะสมหรือไม่, สิ่งที่นักเขียนควรจะปรับปรุง หรือทำให้ต่างออกไปคืออะไร, คุณสนับสนุนงานชิ้นนี้ หรือจะใช้งานชิ้นนี้ในอนาคตหรือไม่ การวิเคราะห์จะแสดงให้ศาสตราจารย์, เพื่อนๆ หรือผู้อ่านเห็นว่าคุณอ่านงานอย่างวิพากษ์ สามารถพิจารณาองค์ประกอบที่มีอยู่ในงานเขียนว่ามีประสิทธิภาพ, น่าสนใจ, หรือมีข้อมูลที่มากพอหรือไม่ ความเห็นของคุณและมุมมองของคุณ คือสิ่งที่ทำให้งานเขียน และภูมิปัญญาของคุณแตกต่างจากงานของคนอื่นๆในห้องเรียนเดียวกัน

เขียนให้ลูกศิษย์ปีที่ 1 อ่าน (ปีแก่ๆ หรือไม่เคยเรียนก็ใช้ได้ เหมีอนกัน)

หนังสืออ้างอิง

The Geek Anthopology. SO YOU'RE AN UNDERGRADUATE STUDENT AND IT'S YOUR FIRST PAPER. http://thegeekanthropologist.com/2014/09/01/so-youre-an-undergraduate-student-and-its-your-first-paper/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจารณ์เพลง หนัง หนังสือ และสังคมร่วมสมัยความเห็น (0)