วันที่ 13 วันแห่งการทำความสะอาดและการจัดกิจกรรม 19/11/2557

ในวันนี้มีอากาศเย็นหมอกหนาเป็นอย่างมากโดยกิจกรรมในวันนี้เริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนไม่ว่าจะเป็น บริเวณหน้าโรงเรียน หน้าเสาธง และบริเวณถนนของโรงเรียน นักเรียนแต่ละระดับชั้นต่างช่วยกันเก็บขยะและทำความสะอาดกันอย่างขยันขันแข็ง กิจกรรมต่อมาคือการเข้าแถวหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สวดมนต์ไหว้พระ และรับฟังการอบรมจากคณะครู

โดยประเด็นในการอบรมในเช้าวันนี้ก็คือ การไปทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 ว่าการเดินทางไปในวันพรุ่งนี้จะออกเดินทางประมาณ 6 โมงเช้า และแจ้งเรื่องการเตรียมตัวต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนทราบ กิจกรรมต่อมาคือการทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์ละสะสางงานของตัวเองให้แล้วเสร็จ

เนื่องจากในวันนี้ผมไม่มีการเรียนการสอนผมจึงมีเวลาในการทำความสะอาดและทำงานที่ค้างไม่ว่าจะเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนอาทิเช่น การทำป้ายไวนิล การดูแลแปลงดอกไม้ เป็นต้น ทำให้เวลาในช่วงเช้าของผมในวันนี้ได้หมดลงไปอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมาผมได้รับเชิญให้ลงไปเล่นฟุตบอลกับคณะครูที่ทางกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษาได้จัดขึ้น

เพื่อเป็นการมอบความสุขและความสามัคคีให้กับนักเรียนร่วมถึงช่วยเพิ่มความสัมพันธ์อันดีให้กับคณะครูและนักเรียนอีกด้วยซึ่งในวันนี้ทีมคณะครูได้ลงแข่งขันกับนักเรียนระดับชั้นประมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งสนุกสนานเป็นอย่างมากนักเรียนแต่ละคนมุ่งมั่นที่จะชนะส่วนทีมของคณะครูก็สนุกสนานไปกับการแข่งขันอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศักรพล วงษ์รัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)