เหลือเวลาอีกเท่าใด ?

paque
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เหลือเวลาอีก 40 วัน ก็จะปีใหม่แล้ว ปี 2557 จะผ่านเปลี่ยนเป็นปี 2558 ต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไวเหมือนกาลเวลาที่ไม่คอยใคร คิดว่าจะทำอะไร ยังไม่ได้ทำเลยแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้ว ซึ่งกาลเวลา เท่านั้นที่ไม่มีการหยุดพัก แม้แต่จะคิด เพราะทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกรรม และกาลเวลาเป็นผู้กำหนดให้ก่อเกิดขึ้นมาในโลกนี้ ด้วยจิตอาริโย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Vitaday(สรรพสารเสริมภัค)ความเห็น (0)