ขอเชิญ (กาพย์กลอนฉบัง ๑๖)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

...ขอเชิญ ชวนเพื่อน กานท์ไทย............อย่าหลีก ลี้ไกล..................กาพย์ใช่ ยากเกิน กำลัง

กลอนฤๅ ฤพ้น "เพียร"ขลัง...................มานะ บ่ยั้ง.......................ทุกครั้ง ลองเรียน เขียนสาร

บ้านฯ นี้ เลิศล้ำ น้ำใจ.........................ผองเพื่อน แนะไข...............ขจัดสิ้น สงสัย กลอนกานท์

จึ่งตั้ง กายจิต ปณิธาน........................มุขจัดเกียจคร้าน.................พากเพียร เรียนร่าย ฉันท์โคลง


กาพย์กลอนฉบัง ๑๖
เริ่มโดย แต่งกาพย์ฉบัง ๑๖ ธรรมดา ๆ ๒ บท
เพียงแต่ คำท้ายบทที่ ๒ ยึดเสียงจัตวา โท หรือ เอก แบบกลอน
แล้วแต่งกาพย์ฉบัง ๑๖ อีกบท ให้คำท้ายบทนี้ รับสัมผัสกับ คำท้ายบทที่ ๒
(ต้องลงเสียง สามัญ หรือ ตรี แบบกลอน)
แต่งบทที่ ๔ แบบฉบัง ๑๖ ก็แล้วเสร็จ

ขอขอบคุณ คุณ อริญชย์ และ Orion264(มือขวา) เป็นอย่างยิ่งที่ให้แนวคิดพิสดารนี้

พลาดผิด ขออภัยด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)