ครอบครัวตึ๋งหนืด <๓๗> รับคำท้าจากบัตรเครดิตโลตัส รูด ๘,๐๐๐ คืน ๓๐๐

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เครดิตเงินคืนคิดเป็นร้อยละ ๓.๗๕ บาท และได้คืนภายใน ๖๐ วัน คิดเป็นเงินคืนต่อปีร้อยละ ๒๒.๕ บาท

ช่วงประมาณ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ได้รับข้อความจากบัตรเทสโกวีซ่า ประมาณว่า "สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ ช่วง ๑๗-๓๐ กันยายน นี้ เพียงคุณรูดบัตรชำระค่าสินค้าและบริการ ครบตั้งแต่ ๘,๐๐๐ บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน ๓๐๐ บาท"

หลักการของผมคือ เมื่อเจอเหตุการณ์ใด ถ้าสนใจ ให้หยุดคิดก่อน...ลองกดเครื่องคิดเลขดู ใช้ ๘,๐๐๐ บาท คืน ๓๐๐ บาท เท่ากับคืนค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ ๓.๗๕ บาท ก็ไม่เลวนะ (อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยร้อยละ ๓ ต่อปี) จึงคิดรับคำท้า

 1. เป้าหมายรับคำท้า รูด ๘,๐๐๐ บาท จะได้คืน ๓๐๐ บาท จริงหรือไม่ และเมื่อไร (จดบันทึกไว้)
 2. มีหลักคิด หรือ วิธีคิดอย่างไร...ต้องไปหาข้อมูลก่อน คือ ไปหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัตรเครดิตที่ห้าง ถามว่า รูดจ่ายเบี้ยประกันได้ไหม และรูดซื้อสินค้าได้ไหม..คำตอบคือได้
 3. วิธีปฏิบัติ ...ช่วงนั้น (๑๗-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) มีเบี้ยประกันต้องจ่าย ๑๗,๔๖๔ บาท คิดว่าจะต้องจ่ายเป็น ๒ ยอด...โดยใช้บัตร ๒ ใบ
 4. กำหนดเวลา ต้องทำในช่วง Challenge
 5. ประกาศให้โลกรู้ อันนี้ทำในใจ
 6. ลงมือทำทันที

ขั้นตอบลงมือทำ

 1. ช่วงวันที่ ๒๑-๒๘ กันยายน ไปซื้อของที่ห้างโลตัส มา ๒ ยอด คือ ๕๘๘ และ ๖๓๑ บาท รวมกันเป็นเงิน ๑,๒๑๙ บาท..ยังขาดอีกประมาณ ๖,๘๐๐ บาท (เลขกลมๆ)
 2. วันที่ ๒๘ กันยายน ไปจ่ายเบี้ยประกัน ยอดรวม ๑๗,๔๖๔ บาท ผ่าเป็น ๒ ยอด
  • ยอด ๖,๘๐๐ บาท ใช้บัตรเครดิตโลตัสจ่าย
  • ยอด ๑๐,๖๖๔ บาท ใช้บัตรเครดิต FirstChoice จ่าย (ส่วนนี้ได้เงินคืน เท่ากับ 10,664-5,000=5,666*2%=113.26 บาท)
 3. ยอดรวมใช้จ่ายผ่านบัตรโลตัส ในช่วงรับคำท้า คือ ๘,๐๑๙ บาท

ขั้นตรวจสอบ..

 1. ช่วงวันที่ ๖ ตุลาคม มีการสรุปยอดใช้จ่ายผ่านบัตรในเดือนที่ผ่านมา และจะต้องไปชำระทั้งหมด วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ไม่มียอดเครดิตเงินคืน ๓๐๐ บาท ตามที่กล่าวอ้าง
 2. ไปที่ห้างฯ ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อฝ่ายบัตรเครดิตที่กรุงเทพฯ (โทรฟรีจากห้างโลตัสพิษณุโลก) ฝ่ายบัตรเครดิตชี้แจงว่า จะต้องจบโครงการไป ๓๐ วัน จึงจะเครดิตเงินคืนให้ (จบโครงการสิ้นเดือนกันยายน เงื่อนเวลา ๓๐ วัน จะเป็น ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)
 3. ช่วงวันที่ ๖ พฤศจิกายน มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายเดือนตุลาคม ในใบแจ้งยอดมีรายการเครดิตเงินคืนให้ ๓๐๐ บาท จากยอดใช้จ่าย ๑,๕๗๐ บาท หัก ๓๐๐ บาท เหลือยอดจ่ายจริง วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๒๗๐ บาท

ดังนั้น เครดิตเงินคืนร้อยละ ๓.๗๕ ได้คืนภายใน ๖๐ วัน (หลังจากใช้จ่ายวันสุดท้าย) หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕ ต่อปีเลยทีเดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)