ลงwindow คอมพิวเตอร์ในห้อง ICT(6/11/2557)

วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่ง วันนี้กิจกรรมที่ืำก็เป็นการลงโปรแกรม ลงwindowคอมพิวเตอร์เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นปีแล้วนักเรียนใช้บริการกันจง ทำให้คอมติดไวรัสบ้าง คอมเสียบ้างจงต้องทำการซ่อมยำรุงคอมพิวเตอร์ อยู่เสมอและตอนบ่อยก็จะมีเรียนที่ว่าง หรือครูให่้ค้นคว้าหาข้อมูล ก็จะมาใช้บริการกัน

นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องICTกันบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)