สโมสรโรตารีญี่ปุ่นไทย (5/11/2557

Welcome The Thai-Japan Rotary Scholarship Foundation From Rotary International D.2760 Japan and D.3360 Thailand สโมสรโรตารีญี่ปุ่นไทย มอบสนามวอลเลย์บอล แก่นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อีกยังให้เงินสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จะเห็นเลยว่านักเรียนมีความสนุกสนานมากเลยครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)