การก่อสร้างอาคาร(2)


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ด้านหน้าอาคาร 3 และ 4 คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ร่วมทำพิธีขอขมาเจ้าที่


เพื่อที่จะทำการตัดต้นไม้ ย้ายต้นโพธิ์ พร้อมกับย้ายศาลพระภูมิ ไปไว้ในบริเวณใหม่เพราะในบริเวณดังกล่างนี้จะได้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานวิทยาเขต

ภายในวงเงินงบประมาณการก่อสร้างประมาณ 33 ล้านบาทสำหรับอาคารฯ ดังกล่าวนั้นจะใช้เป็นอาคารสำนักงานที่รวมทุกส่วนงานไว้ในอาคารเดียวกันเพื่อความสะดวกในการติดต่องาน.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)