ภาษาเกาหลีวันนี้....>>>>13/11/57

ในทุก ๆ วัน โรงเรียนจะมีกิจกรรมการนำเสนอภาษาไทยวันนี้ และ ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน อยู่แบบนี้ทุกวัน แต่ละวันจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันไป วันนี้ได้เสนอคำว่า

"โต้มานาโย" แปลว่า เจอกันใหม่

และ ตอนเย็น แล้วจะใช้ อันยองฮี ชูมูเซโย

ซึงจะมีครูภาษาโดยตรงมานำเสนอให้คือคุณครูเกาหลีนั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวชฎาพร ใจนันตา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)