บันทึกที่ ๑ เราเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

หนึ่งปีกับอีกห้าเดือนที่เราได้มาอยู่ร่วมกัน ถึงแม้จะอยู่ห่า

งไกลในพื้นที่กันดาร แต่หัวใจเกินร้อยเพื่ออนาคตของชาติในวันข้างหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนครความเห็น (0)