วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา "สร้างความดี สร้างบารมี..."


เราเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐ

เราจะประเสริฐได้ก็เพราะการฝึกตน...


พยาบาลเป็นผู้ที่มีจิตใจดี จิตใจประเสริฐ

พยาบาลจะมีจิตใจดี จิตใจที่ประเสริฐได้ ก็เพราะการฝึกฝน และพัฒนาตน

รากฐานของตึกที่มั่นคงคือเสาเข็ม รากฐานของชีวิตที่มั่นคงคือ ระเบียบ และข้อวัตรปฏิบัติที่ดี ที่ประเสริฐ


ศีล เป็นรากฐานสำคัญแห่งสมาธิ

เมื่อเรามีสมาธิ จิตใจของเราก็จะสงบ

การที่เรามีจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใด ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี สิ่งนั้นคือ "สมาธิ..."


การทำความดี การเสียสละ การลดทิฐิมานะ อัตตาตัวตน เป็นการฝึกฝนอุปนิสัยที่ดี

การฝึกสติสัมปชัญญะ เป็นสิ่งสำคัญในสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน

สิ่งแวดล้อมภายนอก มีแต่จะนำเราไปในทางเสื่อม

สิ่งแวดล้อมภายนอกจะเป็นอย่างไร เราจะไปแก้ไขไม่ได้ สิ่งที่เราสามารถแก้ได้ก็คือจิตใจของเรา

เราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง... คนที่จิตใจจะเข้มแข็งได้ ต้องมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์

การทำความดีเป็นสิ่งที่มีอยู่ พวกเราทั้งหลายจงพากันสมาทานความดี

คุณแห่งพระศรีรัตนตรัย เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ สำหรับบุคคลที่ได้อัตภาพอันประเสริฐ ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ และได้พบพระพุทธศาสนา

ความอิ่มเอิบ ปิติ เบิกบานใจ เกิดขึ้นได้จากการมีศีล มีธรรม มีคุณธรรม

พวกเราทั้งหลายจงรักษาศีลให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท

เจริญสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์ จิตใจจึงจะได้มีพลัง เพื่อร่วมสร้างสรรค์ชีวิต ครอบครัว สังคมประเทศชาติให้งดงาม...

โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนวิชามนุษย์กับการอยู่ร่วมกัน วิชาทักษะชีวิต และวิชาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ และการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต ระยะที่ ๑ : การสร้างวินัย (ปฏิบัติธรรม)

จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

(อัลบั้มรูปทั้งหมด)

หมายเลขบันทึก: 580251เขียนเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2014 22:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2014 07:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี