อาหารปลอดภัยกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

BEERTHAI
“ปฏิเสธคำกล่าว งานคือเงิน เงินคืองานบันดาลสุข” งานที่ไม่ได้เงินก็มีความสุขได้ทั้งตัวเราและครอบครัว ให้ยึดหลักทางสายลาง พอเพียง อย่าเกินเลยจะทำให้มีความทุกข์

อาหารปลอดภัยกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยท่าน ศ.นพ.อมร นนทสุต                วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาเรื่องเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยซึ่งจัดโดย สสจ. เชียงใหม่ โดยในพิธีเปิดได้เชิญ ศ.นพ.อมร นนทสุต มาพูดเรื่องอาหารปลอดภัยกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจดจำและจับแนวคิดของท่านได้ดังนี้เริ่มต้นจากเรื่องราวของการนำเรื่องราวในอดีตมาสอนตัวเอง (คนไทยทุกคน) ตั้งแต่ปี ๒๕๒๗  จากการที่กระแสโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ รวมถึงประเทศไทยด้วย ตอนนั้นเรารับเทคโนโลยีเข้ามามากมาย กะว่าจะทำเทคโนโลยีแข่งกับเขา แล้วเราจะได้เป็นเสือตัวที่ ๕ แต่แล้วก็ได้ผลว่า ล้ม ทำให้ค่าเงินบาทลด จาก ๒๕ บาทต่อ ๑ ดอลลาร์ มาเป็น ๔๐ บาท ๑ ดอลลาร์  แล้วเราต้องปฏิบัติตนเปลี่ยนไป ในหลวงว่า ถ้าเราจะอยู่ได้ คนต้องมีพื้นฐาน ดังนั้นต้องสร้างความจำเป็นพื้นฐาน ต้องพึ่งตนเอง อาหารต้องมีกิน ต้องไม่ฟุ่มเฟือยและไม่กินทิ้งกินขว้าง รู้จักขอบเขตของตนเอง ใช้ชีวิตให้สมดุล และมีความระมัดระวัง จากนั้นก็นำเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับเรื่องราวต่างๆ เริ่มต้นจากความพอประมาณ ทำด้วยความโปร่งใส ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรว่าเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องนี้เป็นเรื่องดีกับตัวเอง ต้นทุนถูก แลอยู่ร่วมกันได้ดี เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม และยึดหลักความประหยัดสองความมีเหตุผลและมีความรอบคอบ เน้นที่เกษตรอินทรีย์ ต้องเข้าถึงด้วยการสื่อสาร ไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีชั้นสูงมากนัก ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีทางการเกษตรและเครื่องจักร รอบคอบกับการใช้ชีวิตที่ต้องพอดี และสุดท้ายชุมชนต้องตัดสินใจร่วมกันและสามเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยต้องเข้าถึงทุกครัวเรือน ขับเคลื่อนปัจจัยจากภายนอก ต้องต่อสู้กับฝ่ายเศรษฐกิจที่เข้ามารุกหนักกับเรื่องของสังคม สิ่งไหนที่เคยแย่ให้จำไว้เป็นบทเรียนโดยสรุปท่านกล่าวว่า ปฏิเสธคำกล่าว งานคือเงิน เงินคืองานบันดาลสุข งานที่ไม่ได้เงินก็มีความสุขได้ทั้งตัวเราและครอบครัว ให้ยึดหลักทางสายลาง พอเพียง อย่าเกินเลยจะทำให้มีความทุกข์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKM

คำสำคัญ (Tags)#สิ่งแวดล้อม

หมายเลขบันทึก: 57996, เขียน: 08 Nov 2006 @ 17:54 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 21:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

kmm-p
IP: xxx.28.68.12
เขียนเมื่อ 

ต่อไปนี้จะไม่ใช้แล้ว "งาน คือ เงิน เงินคืองานบันดาลสุข"

สุขอยู่ที่ใจ สุขกับสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ วันละนิด แต่มีสุขทุกวัน ก็เพียงพอแล้ว

 

สมพงศ์ ตันติวงศ์ไพศาล
IP: xxx.9.188.46
เขียนเมื่อ 

     ประเด็น เรื่องอาหารปลอดภัยกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผมอาจจะไม่ได้ฟัง รายละเอียดอาจจะไม่รู้ ถือว่า  ขอแลกเปลี่ยนความรู้ก็แล้วกัน  คงไม่ถือสากันนะครับ   

       ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็มีองค์ประกอบ คือ พอประมาณ  มีเหตุมีผล  และมีภูมิคุ้มกัน  บนเงื่อนไขของความรู้ และคุณธรรม การขับเคลื่อนสำคัญ คือ

        "เศรษฐกิจพอเพียงเกิดได้  ถ้ามีเจตจำนงค์ทางการเมืองที่แท้จริงในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับชาติถึง ระดับท้องถิ่น ตั้งแต่รัฐบาลจนถึงอบต.  ตั้งแต่พรรคการเมืองใหญ่น้อยไปจนถึงองค์กรประชาชนต่าง ๆ ซึ่งทำการเมือง"ภาคประชาชน" โดยผู้ที่เกี่ยวกับการเมือง  นโยบายการพัฒนา  การตัดสินใจในระดับต่าง ๆ จะต้องทำให้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นวาระแห่งชาติ  เป็น "หัวใจ"  ของยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่งชาติ  และไม่ทำให้คนเข้าใจว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็น  เรื่องชาวบ้าน เรื่องของคนจน  คนชนบทเท่านั้น  แต่เป็นการพัฒนาในทุกระดับ  และทุกภาคส่วน  เหมือนลมหายใจเข้าออกที่ทำให้คนมีชีวิตอยู่ได้.............." จากบทความส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดได้ถ้าใจปรารถนา ของ รศ.ดร. เสรี  พงศ์พิศ

       สำหรับเรื่องอาหารปลอดภัย  อย่างไร?เรียกว่าปลอดภัย เอาอะไรมาเป็นมาตราฐานในการวัด เริ่มจากอาหารหลัก 5 หมู่  หรือการควบคุม อาหารแบบคำนวณแครอลี่ หรือการทานมังสวิรัติ  หรือการทานเจ  หรือการทานอาหารสุกด้วยความร้อนมากกว่าหรือ80 องศา (ระวังไข้หวัดนก)อะไรต่ออะไรอีกมาก

        เมื่อรวบความทั้งสองเข้าด้วยกัน เป็นการประยุกต์เรื่อง อาหารปลอดภัยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ต้องเป็นอาหารที่ยิ่งกว่าที่กล่าวมาแล้ว  คือต้องเป็นอาหารธรรมชาติ ไร้สารพิษ ในทุกขั้นตอน ใช้เทคโนโลยีตามธรรมชาติ   มีราคาพอเหมาะ  เป็นประโยชน์สำหรับร่างกายตามบริบทของภูมิภาคนั้น สามารถจัดการได้ด้วยผู้บริโภค (ปลูกเองได้ ไร้มลพิษในทุกขั้นตอน)  แต่ที่กล่าวมาทั้งหมดต้องมีความรู้ที่ถูกต้อง และไม่เอารัดเอาเปรียบกัน(คุณธรรม) ระดับที่ทำได้เป็นระดับของตนเองและครอบครัว  เมื่อต้องทำกันทั้งชุมชน ทั้งอำเภอ ทั้งจังหวัด ทั้งประเทศ  แค่เรื่องอาหารปลอดภัยอย่างเดียว ชาติไทย จะอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน ตลอดไป

beerthai
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ