ขี่จักรยานเที่ยว

จักรยาน

ปิดภาคเรียนขี่จักรยานเที่ยว

ดอยอินทนนท์

ปาย


โบสถ์เรย์แบนที่ อ.กัลยาณิวัฒนา


นาขั้นบันไดที่บ้านป่าบงเปียง อ.แม่แจ่ม

บ้านรักไทย จ.แม่ฮ่องสอน
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฅนรักษ์ถิ่นความเห็น (0)