คำว่า "อดทน" กับ "ทนอด" ต่างกันอย่างไร?

paque
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คำว่า "อดทน" กับ "ทนอด" ต่างกันในทัศนะข้าพเจ้า คือ ความต่างที่ใช้คำหน้าหลังต่างกัน และความหมายที่ลึกซึ่งกว่านั้นก็คือ อดทนแสดงถึง ความเป็นอยู่อย่างทรนงองอาจในชาติกำเนิด ซึ่งพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะยากหรือง่าย เป็นมรรคผลแห่งความสำเร็จ ส่วน ทนอด แสดงถึง ความเป็นอยู่ที่ตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากความจำเป็นหรือจำใจต่อเหตุการณ์หรือการกระทำทุกอย่าง จึงทำให้ต้องทนต่อการเป็นอยู่อย่างนั้น หรือว่าไม่จริง ให้ลองพิจารณาตามหลักไตรลักษณ์ ด้วยมโนแห่งจิตอาริโย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Vitaday(สรรพสารเสริมภัค)ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

เมื่อมี..อดทน..ก็ต้อง..ทนอด..อิอิ..

ดิฉัน 'ทนอด' อย่าง 'อดทน' รวมทั้ง 'อดทน' อย่าง 'เหลือทน' เป็นระยะ 

นานๆ จึงจะรูสึกว่าตนจะ 'อดทน' ได้นานๆ จนเป็นเรื่องปกติสักครั้ง .. ดูเหมือนจะสับสนมากไปแล้วค่ะ!

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ  มาเรียนรู้เรื่องความหมายค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับทุกความเห็นด้วยจิตอาริโย