เป็นวิทยากรชุมชน มุ่งมั่นอะไร

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คำถามที่ผมต้องหาคำตอบมาตอบตัวเอง

     คำถามนี้เป็นคำถามที่ผมต้องหาคำตอบมาตอบตัวเอง ตกลงว่าเวลาออกไปทำงานนั้น คิดอะไร และมุ่งมั่นอะไรกันแน่ ลองมาดูที่ผมนึกได้ตอนนี้ แล้วบันทึกไว้นะครับ มีดังนี้

     1. ต้องทำให้เขาเห็นตัวเขาเองให้ได้

     2. ต้องทำให้เกิดการรวมตัวกันให้มากกว่าวันนี้ให้ได้

     3. ต้องทำให้เขาเห็นว่าการทำงานเป็นทีมดีกว่าต่างคนต่างทำ

     4. ต้องจับประเด็นที่เขาพูดถึงให้ได้ (เชื่อว่าทุกสิ่งที่เขาพูดออกมา ต้องมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่อีก)

     5. ต้องฟังให้มากที่สุด พูดเองให้น้อยที่สุด

     6. ต้องหาผู้นำแฝงให้เจอในแต่ละครั้ง

     7. ต้องพยายามกระจายการพูดในเวทีให้ทุกคนได้พูดเท่า ๆ กัน และได้พูดทุกคน

     8. ยกตัวอย่างจากที่ใกล้ตัวเขาที่สุด

     9. ต้องทำ (พูด) ให้เขารักท้องถิ่น ชุมชนตัวเองให้ได้

    10. ต้องให้ความหลากหลายของคน (ผู้ใหญ่ เด็ก หญิง ชาย ผู้นำ อสม. ฯลฯ) เป็นสิ่งที่น่ารับฟังจากซึ่งกันและกัน

     ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)