งานโสตทัศนูปกรณ์

วันพุธ ที่ 8 พ.ย 49 เวลา 09.00 - 09.30 น. ได้ขึ้นไปแก้ไขอุปกรณ์โสตฯ ที่มีปัญหา ให้กับทางภาควิชารังสีเทคนิค โดยการเปลี่ยนเครื่องฉายแผ่นทึบ เนื่องจากเครื่องฉายแผ่นทึบทางภาคดังกล่าวมีปัญหา และไม่สามารถที่จะ Connect เข้ากับ Projetor ได้ โดยข้าพเจ้าได้ลองทดสอบเป็นเวลา ประมาณ 10 นาที แล้ว จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องให้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานประชาสัมพันธ์ สหเวชฯ มน.ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

57861

เขียน

08 Nov 2006 @ 09:53
()

แก้ไข

15 Apr 2012 @ 01:33
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก