ทำความสะอาดสถานที่เวลามีกิจกรรมต่าง ๆ

บทบาทในหน้าที่ของนักศึกษาคือช่วยกิจกรรม ทุกอย่างแทนคุณครูและจัดสถานที่

เพราะถือว่าเราได้ทำหน้าที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และได้ประสบการณ์จากที่นี้ ได้ฝึกให้ทำงานเป็น ด้านบริหารต่าง ๆ และได้รับความรู้ คำแนะนำที่ดีจากครู

การเป็นครูต้องท่องเอาไว้ ..เราต้องทำได้ทุกอย่าง ^^ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจริยา ปันแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)