​12/09/57

12/09/57

สิ่งที่ได้ทำในวันนี้

-กิจกรรมยามเช้า

-เข้าแถว

-กิจกรรมภาษาอาเซียน(พม่า)

-เวณบันได

-สอน ป.6

-กลับมากรอกข้อมูลนักเรียน

-พักกินข้าว

-กลับมาสอนนักเรียนชั้น ป.5

-กรอกข้อมูล

-อบรมคอมให้นักเรียนเพื่อไปแข่ง

-เซ็นชื่อกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)