​06/09/57 งานพิเศษ

06/09/57

สิ่งที่ได้ทำในวันนี้

-ครูให้มาช่วยบันทึกภาพการประชุมของโรงเรียน มูลนิธิทองดี ดวงเนตร(ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ และผู้ทรงคุณวุฒิ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)