เรียนรู้ส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม Word และ PowerPoint ใน สัปดาห์ที่ 4 (9/06/57)

เรียนรู้ส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม Word และ PowerPoint ใน สัปดาห์ที่ 4 (9/06/57)

ต้อนรับวันแรกของสัปดาห์โดยช่วงเช้ามีการสอนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ยังคงเรียนในห้องเรียนปกติตามเดิม จัดการเรียนการสอนสอนโดยใช้ใบงานและใบความรู้ เรื่องส่วนประกอบของโปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ดและไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสุภกิณห์ สิทธิยศ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)