ฮอร์โมนวัยว้าวุ่นกับคุณแม่รุ่นใหม่

โรงเรียนพ่อแม่ตอนพิเศษสำหรับวันแม่ปีนี้

มีหลายเหตุทำให้ต้องเลื่อนมาถึงเดือนกันยายน

ตั้งใจจัดกิจกรรมให้สำหรับพ่อแม่วัยรุ่นบ้าง

เลยตั้งชื่อว่า “ฮอร์โมนวัยว้าวุ่นกับคุณแม่รุ่นใหม่”

วิทยากรประจำตัวของเรา อ.สมบูรณ์และ

เป็นโอกาสอันดีที่ครั้งนี้ได้ อ.อุบลวรรณ กุมารแพทย์ มาเป็นวิทยากรร่วมด้วย


เมื่อสมาชิกมาถึงก็พบกับการต้อนรับพิเศษ

ด้วยดอกไม้ ขนมสวยๆรวมทั้งยางถักแฟนซีที่กำลังฮิต

ทีมต้อนรับส่งแขกไปนั่งแล้วจัดกิจกรรมถักยางแฟนซีให้ทำ

โอ้โห เห็นเด็กถักกันง่ายๆ พอจะถักเองบ้างต้องนึกนานทีเดียว

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างสนุกสนาน

อ.สมบูรณ์มาสรุปว่า

การดูแลลูกวัยรุ่นก็เป็นภารกิจใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิมแม้ลูกคือเด็กคนเดิม

แต่เขาหรือเธอเปลี่ยนไปแล้ว

การพยายามที่จะเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ การเรียนรู้จากเพื่อนช่วยเพื่อน

ทำให้ภารกิจดูแลวัยรุ่น ที่จำเป็นต้องทำนี้ เป็นไปได้ง่าย และได้ผลดีขึ้น


ต่อด้วยส่วนของเนื้อหา

ความสำคัญของวัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงทางกาย สมอง ฮอร์โมน ความคิดและพฤติกรรม

ปัญหาพบบ่อยในวัยรุ่น

การช่วยสนับสนุนวัยรุ่นให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

ทักษะสำคัญและอุปสรรคของพ่อแม่ในการส่งเสริมวัยรุ่น


บรรยายจบจึงรับสมัครพ่อแม่ที่มุ่งมั่น๘คน

เพื่อทำกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทักษะต่างๆในการดูแลวัยรุ่นต่อไป

แล้วจะกลับมารายงานต่อจ้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนสร้างสรรค์โรงเรียนพ่อแม่ความเห็น (0)