หลังจากที่กิจกรรมคณบดีพบหน่วยงาน ครั้งที่ 1 จัดแบบพบกันหมดได้จบลงไปแล้วเมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา กิจกรรมคณบดีพบหน่วยงาน ครั้งที่ 2 จะเป็นการพบทีละหน่วยงาน

    วันนี้ (7 พ.ย. 49) เริ่มประเดิมจากภาควิชารังสีเทคนิคเป็นภาคแรก คณาจารย์อยู่ในภาคกันครบหมด เริ่มตั้งแต่อ.ภัสสุรีย์ (หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค สมัยที่ 2) อ.ศุภวิทู อ.ธันยวีร์ อ.ประธาน อ.ฐิติพงศ์ และคุณสุทธิวรรณ

     ท่านคณบดีไปพบที่ห้องปฏิบัติการภาควิชา ไปถึงเวลา 9.20 น. มีการจัดห้องแบบพร้อมต้อนรับแขก จนท่านคณบดีบอกว่าดูเป็นทางการจริง ๆ อ.ภัสสุรีย์ เปิดประเด็นเป็นท่านแรก

      ประเด็นที่มีการพูดคุยกันและผมได้บันทึกไว้มีดังนี้ครับ

 • การเสริมสร้างประสบการณ์นิสิต ในการไปดูแหล่งฝึก (เน้นนิสิตปี 3 ช่วงเดือนมีนาคม ภาคเรียนปลาย)
 • ห้องเรียนที่ยังไม่เพียงพอ (ภาคเรียนต้น)
 • การปรับปรุงห้อง กันผีหลอก ผมจดไม่ผิดครับ  (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล)
 • การทำความสะอาดของแม่บ้าน (ห้องน้ำ) / เวลาปิดประตูตอนเย็นของห้องปฏิบัติการหลังเลิกงาน
 • การปรับย้ายเครื่องไล่นกอิเล็กทรอนิกส์
 • การให้บริการตรวจมวลกระดูก ซึ่งจะมีการร่วมมือกับเทศบาลเมืองนครพิษณุโลก /การออก Mobile

  เรื่องประชาสัมพันธ์จากคณบดี
 • การอบรมภาษาอังกฤษของนิสิต โดยการลงทะเบียนทางเว็บไซด์ (ของสวทช.) อยากให้ช่วยประสัมพันธ์กับนิสิต

  ประเด็นที่มีการพูดคุยกันมากจะเกี่ยวข้องกับนิสิตเป็นส่วนใหญ่

          หลังจากนั้นคณบดีชวนคณาจารย์ในภาควิชาไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


                                                                           บอย สหเวช
                                                                             7 พ.ย. 49