ขอยกย่องทรัพยากรมนุษย์พันธุ์แท้ให้แก่ท่าน ว. วชิรเมธีอีกหนึ่งท่าน

บทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันเสาร์ที่ 2สิงหาคม 2557 ติดตามอ่านย้อนหลังได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ครับ

http://www.naewna.com/columnist/1104

ขอยกย่องทรัพยากรมนุษย์พันธุ์แท้ให้แก่ท่าน ว. วชิรเมธีอีกหนึ่งท่าน

ต้องขอขอบคุณ ผู้นำของคสช.ในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ให้ประเทศได้รับทราบค่านิยม 12 ข้อที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้พูดไว้ว่า จะนำไปมอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ขยายไปสู่หลักสูตรระดับประถม มัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นจุดสำคัญที่ต่อเนื่อง และต่อยอดเพราะนักเรียนไทยถ้ามีแก่นนิยมที่เป็นหลักแล้วประเทศก็จะรอดในระยะยาวแน่นอน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การโกง บ้าอำนาจ บ้าเงิน กลายเป็นค่านิยมที่คนยอมรับ ซึ่งได้สร้างปัญหามากให้แก่สังคมไทย

แต่ในความเห็นของผม ค่านิยม 12 ข้อของพลเอกประยุทธ์ ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ต่อนักเรียนเท่านั้น แต่มีประโยชน์ต่อคนไทยทั้ง 65 ล้านคน

ไม่ว่าจะเป็น:

กลุ่มนักการเมือง ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ (ตัวดี)

กลุ่มนักธุรกิจรายใหญ่และ SMEs

กลุ่มข้าราชการทุกระดับ รวมทั้งข้าราชการท้องถิ่น

กลุ่มเกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน

กลุ่มแม่บ้าน

และกลุ่มอื่นๆอีกมาก

ผมหวังว่า คณะคสช.จะดำเนินการขยายผลเหล่านี้ต่อไป

ผมเองกับกลุ่มพันธมิตรได้ช่วยขยายแนวคิดมากทั้งทางทีวีและวิทยุเนื่องจากหลายข้อเป็นเรื่องพื้นฐานของคนไทยที่ต้องเอากลับมาด่วน (Back to Basics) ผมจึงขอเป็นแนวร่วมกับทุกคนในสังคมไทยที่จะผลักดันเรื่องเหล่านี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

บุคคลที่น่ายกย่องอีกท่านหนึ่งคือ ท่าน ว. วชิรเมธี ใน 2 ปีที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับท่านหลายครั้ง และได้วางแผนจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับบุคคลที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม ทั้ง 4 ท่านและล้วนเป็นอดีตอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์

พล.ต.ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์

ผมมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดร่วมกับ 2 ท่านคือ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์

ส่วนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์และศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผมเข้าเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์ไม่ทัน

หนังสือเล่มนี้ท่าน ว.จะได้กรุณาเป็นผู้เขียนร่วม ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมและผู้ร่วมงานได้เข้านมัสการท่าน ว. ที่เชียงรายเพื่อหารือสิ่งที่ควรปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ให้มีเนื้อหาลึกซึ้ง มีประโยชน์และคุณค่า เพราะเป็นตัวอย่างของทุนทางจริยธรรม ซึ่งเป็นรูปธรรมมากที่สุด ที่น่าประทับใจมากที่ท่าน ว.เห็นด้วยว่า บุคคลทั้ง 4 ท่านก็เป็นแบบอย่างที่ดีได้ (Role Model) และปรับค่านิยมของคนไทยให้คล้อยตาม แทนที่จะยกย่องผู้นำชาวต่างประเทศเท่านั้น การยกย่องคนดีจึงเป็นบทบาทสำคัญที่สุดของพวกเรา เพราะเป็นกรณีศึกษาของประเทศไทย

ในช่วงนี้ จะต้องยกย่องคนดี ไม่ใช่ยกย่องคนรวย หรือคนมีอำนาจ เพราะประเทศไทยจะปฏิรูปใหญ่และ ท่าน ว.เห็นว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์มากในช่วงนี้ ขอให้พิมพ์หนังสือเร็วขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนไทยเลือกค่านิยมที่ถูกต้องคือ มีคุณธรรมและจริยธรรม

นอกจากนั้น ท่าน ว.จะนำตัวอย่างคนดีเหล่านี้ไปปรับใช้กับเยาวชนและคนไทยให้เป็นรูปธรรมที่สุด จากตัวอย่าง 4 ท่านนี้

ผมขอยกย่องท่าน ว.ว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์พันธุ์แท้อีกท่านหนึ่งอย่างสมบูรณ์ เพราะท่านได้สรุปชีวิตและงานของท่านเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม จะลดงานอื่นๆลงเพื่อใช้เวลาที่มีค่าดูแลเรื่องคนหรือทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย ซึ่งผมก็ปลื้มใจมากที่ท่านก็เห็นผลงานของผมและพวกเราที่มุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยในประเทศ

จากมุมมองพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ภารกิจนับจากนี้ไปก็จะมุ่งมั่นทำเรื่องเดียวคือ “การสร้างคน” โดยแบ่งเป็น 4 เรื่อง

1.ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคน

2.เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกล

3.ร่วมใจพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน

4.สร้างค่านิยมแห่งสันติภาพ

ผมถือโอกาสช่วงที่ขึ้นไปเชียงรายคราวนี้ ชักชวนให้ผู้อ่านได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมสิงห์ปาร์คหรือการเกษตรบุญรอดที่เชียงราย

ห่างจากตัวเมืองเชียงรายแค่ 9 กิโลเมตร

มีพื้นที่ 8,000 ไร่

ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เน้นทฤษฎี 3V ของผม

V1 เพิ่มมูลค่า เรื่องการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม

V2 มีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดเวลาจากความคิดสร้างสรรค์ใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การรักสัตว์ และดูแลให้สมดุลกับธรรมชาติ

V3 จะเน้นให้ชาวต่างประเทศและประเทศอาเซียนมาเยี่ยมชม จัดให้เป็นโครงการ CSR ของบริษัทที่คืนกำไรให้สังคม ที่ให้ชุมชนบริเวณรอบๆและบริษัทบุญรอดซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับชาติทำงานร่วมกัน ให้ฝ่ายวิชาการเกษตรทำงานร่วมกันให้เยาวชนใช้หลักเรียนรู้จากความหลากหลาย ถ้ามีโอกาส ผมอยากให้เน้น Value Diversity ด้วยความร่วมมือในประเทศกับชุมชน ภาควิชาการและความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในอาเซียน ผมประทับใจมาก อยากให้คนไทยมีโอกาสไปเยี่ยมชมครับ ไม่เสียค่าผ่านประตู ทำเพื่อส่วนรวมจริงๆ (CSR)

พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์และคณะผู้จัดทำหนังสือได้เข้านมัสการพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ที่จังหวัดเชียงราย

บรรยากาศที่สิงห์ปาร์ค

บรรยากาศที่สิงห์ปาร์ค

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนมนุษย์กับดร.จีระความเห็น (0)