ศึกษานอกห้องเรียน....ลงแปลงเกษตรปลูกพืชผักสวนครัว......8/9/57

วันนี้ได้ทำการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยได้ทำการเรียนการสอนเรื่อง การเพาะปลูกพืชในแปลงปลูก

ในขั้นตอนแรกดิฉันได้ทำการทบทวนถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะปลูกพืช และอุปกรณ์การเกษตรที่เราต้องใช้เพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะรู้จักและสามารถที่จะใใช้อุปกรณ์ใให้ถูกต้องและเหมาะสม ขั้นต่อมาดิฉันก็ได้ให้นักเรียนอภิปรายและถามข้อสงสัยว่าเราจะได้ปลุกผักอะไร แล้วเราจะต้องทำแปลงแบบไหน ดิฉันก็"ด้อธิบาย และทำการสาธิตให้นักเรียนดูในที่นี้เราใช้สถานที่จริงในการให้นักเรียนฝึกปฏิบัติและดูแลพืชผักสวนครัว โดยขั้นตอนแรกคือ ครูสาธิตการทำแปลงผัก จากนั้นนักเรียนก็ลงมือทำแปลงผักกัน อย่างที่ 2 คือการหยอดเมล็ดผักลงไป อย่างที่สามคือรดน้ำ 

ในช่วงของการศึกษาทฤษฎี

ตั้งใจหาคำตอบจากหนังสือ ที่จริงแล้วไม่มีหรอกคำตอบในหนังสือค่ะนักเรียน คำตอบมีอยู่ในชีวิตประจำวันค่ะ 

ช่วยกันหยอดเมล็ด ผักกาด จะได้เสร็จไว ๆ แล้วก็จะได้ไปสรุปความรู้กันเร็ว ๆๆ สิจ๊ะ อุ๊บอิ๊บ ค่ะ จุ๊บจิ๊บ บอกเพื่อน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวชฎาพร ใจนันตา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)