ตอนที่ 1 (click)

         บทความที่ 2 เป็นการถอดเทปและเรียบเรียงจากคำบรรยายของผมที่คณะแพทยศาสตร์ มอ. เมื่อวันที่ 10 ม.ค.46   เข้าใจว่า ศ. นพ. พิเชฐ  อุดมรัตน์  เป็นผู้เรียบเรียง   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช
 4 พ.ย.49