การอบรมการวิจัยประเมินผลด้านสุขภาพช่องปาก ปีงบ ๒๕๕๘

ทพ.ที่ต้องการอบรมการวิจัยประเมินผลด้านสุขภาพช่องปาก ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

ขออนุมัติ ผอ.รพ.ด้วยไฟล์  หนังสือปชสจากสป.pdf และสมัครอบรมตามไฟล์ ใบสมัครวิจัยประเมินผล58.docx หมดเขต ๔ ตุลานี้

ขณะนี้มีผู้สมัคร ๗ คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน R2R for oral healthความเห็น (0)