สับปดาห์ที่ 3 วันที่ (4/06/2557) เข้าค่ายลูกเสือห่างไกลยาเลพติด วันที่ 1

สับปดาห์ที่ 3 วันที่ (4/06/2557) เข้าค่ายลูกเสือห่างไกลยาเลพติด วันที่ 1

กิจกกรมลูกเสือห่างไกลยาเสพติด กิจกรรมนี้เป็นการจัดค่าย ไม่ได้พักแรม แต่เป็นการไปกลับ เหมือนการมาโรงเรียนปกติ เนื่องจากโรงเรียนไม่มีงบเพียงพอที่จะจัด แต่ในทุก ๆ ปี ก็จะให้นักเรียนได้พักแรมที่โรงเรียน แต่สองวันที่จัดขึ้นมาเป็นการจำลองสถานะการณ์ในบางส่วน ดิฉันและเพื่อน ๆ กลุ่มนักศึกษาได้รับหน้าที่ให้ไปทำ นำเสนอ แต่ละหัวข้อเรื่องที่ครูแต่ละคนจะบรรยาย และจัดกิจกรรมแต่ละฐานให้แต่ละคนรับผิดชอบในฐานของตัวเอง และในที่นี้ดิฉันได้รับผิดชอบในฐาน อุดมการณ์ยาเสพติด กิฉันได้จัดทำ ต้นไม้ปณิธาน ซึ่งลูกเสือจะต้องปณิธานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเลพติดแล้วเขียนลงบนใบไม้ที่แจกให้ จากนั้นนำไปติดที่ต้นไม่ปณิธาน

ในเวลา 08:00 เป็นการเปิดพิธี ลูกเสือ และดิฉันได้รับหน้าที่ห้ถ่ายรูปในกิจกรรมนี้

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาว สกุณา สอนธิ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)