การใช้กลไกควบคุมมลพิษในทะเลสาบสงขลา.. การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์

Kunlayanee
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทะเลสาบสงขลา 1:

การควบคุมมลพิษและผลผลิตประมงอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาทะเลสาบสงขลา* (Policy Brief)

*Research selected for the 4thWorld Congress of Environmental and

Resource Economists 2010, Montreal, Canada.

ผู้สนใจ Policy Brief ที่นี่ ค่ะ

และรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่นี่ ค่ะ

กัลยาณี

11 ส.ค. 57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัย_ทะเลสาบความเห็น (0)