ลอยพระทงออนไลน์

 เจียนใบตองผองมาลีหลากสีสัน                จับจีบชั้นสอดแซมแต่งแต้มสี
ธูปเทียนวางกลางกระทงมั่นคงดี                เกิดกระทงประเพณีแต่โบราณ
อธิษฐานผ่านชลาคราเพ็ญฉาย                     ขอสมหมายดังจิตอธิษฐาน
 ไทยอย่าแตกแยกย้ายเช่นสายธาร              ไทยอย่าผลาญเข่นฆ่าประชาไทย
กาลกินีลี้ลับกับสายน้ำ                                  ความเย็นฉ่ำซึมซับดับร้อนไหม้
ขอผ่านพ้นวิตกอุทกภัย                                 ขอพืชพรรณชอุ่มใบเลี้ยงประชา
ขอองค์พระมหากษัตริย์แห่งฉัตรแก้ว        ทรงผ่องแผ้วเจิดแจรงคู่แหล่งหล้า
เป็นร่มฉัตรร่มเงาเหล่าประชา                     เป็นมหากษัตรายั่งยืนชนม์
 อธิษฐานผ่านกระทงตรงริมฝั่ง                  ขอสมหวังวาดไว้ให้เกิดผล
แม้นลอยเดี่ยวเปลี่ยวคู่ดูชอบกล                  หากสุขล้นที่สืบสานงานประเพณี

เชิญลอยกระทงออนไลน์  สืบสานประเพณีที่ไม่ทำลายธรรมชาติ ผ่าน
  
http://www.loikrathong.net/TH/kt_online.php