มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๒ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 


นำโดยรองศาสตราจารย์ศรชัย ท้าวมิตร ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้เข้าตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในการนี้คณะผู้บริหาร บุคลากร มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ทุกท่านได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังวัตถุประสงค์ของการเข้าตรวจและประเมินฯ ในครั้งนี้ ซึ่งรองศาสตราจารย์ศรชัย ท้าวมิตร ประธานคณะกรรมการ ได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีดังนี้


๑. เพื่อศึกษารายงานการประเมินตนเองของวิทยาเขตร้อยเอ็ด

๒. เพื่อทำการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่วิทยาเขตร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กำหนด

๓. เพื่อเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตร้อยเอ็ด พร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเบื้องต้นต่อวิทยาเขตร้อยเอ็ด

๔. เพื่อจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตร้อยเอ็ด ตามแบบรายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ แล้วส่งให้วิทยาเขตร้อยเอ็ด ภายใน ๗ วันหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแล้วเสร็จ

๕. เพื่อให้ประธานคณะกรรมการบันทึกยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Common Data Set และข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตร้อยเอ็ด บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ(CHE QA Online) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

โดยมีกำหนดเข้าตรวจฯ ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ หลังจากนั้นคณะกรรมการตรวจฯ ได้ทำการตรวจเอกสารที่ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดเตรียมไว้ตามกำหนดการต่อไป.


หมายเลขบันทึก: 571049เขียนเมื่อ 26 มิถุนายน 2014 13:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 มิถุนายน 2014 13:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี