สัปดาห์ที่2

- ลงสำรวจชุมชน ลงพื้นที่สำรวจเส้นในหมู่บ้าน  ว่ามีเส้นทางใด  และบ้านแต่ละหลังอยู่บริเวณไหน  โดยมีผู้ช่วยผู่ใหญ่บ้านเป็นผู้นำในการลงสำรวจพื้นที่

- พบประประชาชน ว่าบ้านเรือนเป็นอย่างไร  และ การเป็นอยู่

- ช่วยงานในอ.บ.ต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่6 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.เมือง จ. นครปฐม สัปดาห์ที่ 1ความเห็น (1)

ขยันวันนี้วันหน้าสบายนะครับ