บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาวิธีการเผยแพร่แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ ในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และ นครพนม

lotus
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การศึกษาวิธีการเผยแพร่แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ์ ในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และ นครพนมบทความวิจัย บทบาทพระสงฆ์.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวนความรู้ความเห็น (0)