หอจดหมายเหตุพุทธทาส

  ติดต่อ

         วันที่ 31 ต.ค.49   คณะผู้จัดตั้งมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส  อินทปัญโญ  ประชุมกันเป็นครั้งที่ 2 ที่สำนักงานใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย  บางซื่อ

         มีความคืบหน้าที่น่ายินดีว่าสถานที่ตั้งหอจดหมายเหตุ   ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก กทม. ให้ใช้ที่ดินที่สวยงามมาก 3 - 5 ไร่ภายในสวนรถไฟติดกับสวนจตุจักร

         วัตถุประสงค์ของมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส  อินทปัญโญ  มี 5 ข้อดังนี้
 1. เพื่อจัดตั้งและดำเนินการหอจดหมายเหตุพุทธทาส  อินทปัญโญ  ให้เป็นจดหมายเหตุที่รวบรวม  อนุรักษ์สิ่งศึกษาเรียนรู้และผลงานทุกประเภทของท่านพุทธทาสภิกขุ   เพื่อศึกษาและสาธารณะประโยชน์
 2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  พัฒนาความรู้  เผยแผ่งานพุทธธรรมจากงานที่ท่านพุทธทาสภิกขุได้ริเริ่มทำไว้
 3. ส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติตามหลักศาสนธรรม   เพื่อความเข้าใจในศาสนาและพ้นจากอำนาจวัตถุนิยม   ตลอดจนมีความเข้าใจในศาสนาตามปณิธาน 3 ประการของท่านพุทธทาสภิกขุ
 4. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
 5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

         กรรมการและคณะทำงานร่วมกันลงขันคนละ 10,000 บาท  เพื่อก่อตั้งมูลนิธินี้เพื่อประโยชน์ของสังคม

วิจารณ์  พานิช
 1 พ.ย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

หมายเลขบันทึก: 56942, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:13:56+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #หอจดหมายเหตุ#พุทธทาส#สวนโมกข์#goodnews#ข่าวดี

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)