รายงานนี้จะแจกฟรีแก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3

         วันนี้ขอเอาคำนำมาเป็นตัวเรียกน้ำย่อย (ความสนใจ) ก่อน   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช
 2 พ.ย.49