<เล่าสู่กันฟัง>กศน.ตำบลโนนข่า ร่วมการสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลักสูตรอาเซียนศึกษาฯ

   คณะครู กศน.ตำบล 12 ตำบล กศน.อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลักสูตรอาเซียนศึกษา ตามโครงการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ด้านอาเซียนศึกษา ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2557 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อุบลราชธานี ประกอบด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดขอนแก่น

คณะครู กศน.จังหวัดขอนแก่น

นายสมบูรณ์ บุญแย้ม ครู กศน.ตำบลเพ็กใหญ่ 
กศน.อำเภอพล นำเสนอผลงานยอดเยี่ยมอันดับ 2

กลุ่มที่ 6 ระดมสมองใบงานที่ 2

พักรับประทานอาหาร เพลียสมองมาครึ่งวันแล้ว

สรุปใบงานที่ 2

ใบงานที่ 3 แผน กศน.อำเภอ

คณะครู กศน.อำเภอพล ใบงานที่ 3 ระดมสมองจ๊ะ

แม้เหนื่อยก็ยิ้มสู้ค่ะ

นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ตำบลโนนข่า

อ.ศรีเชาวน์ วิหคโต
ครูชำนาญการพิเศษส่วนเทคโนโลยีทางการศึกษา

บุคลากร สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสมบูรณ์ บุญแย้ม ครู กศน.ตำบลเพ็กใหญ่

รับใบประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2

นางพิศมัย คำแก้ว ครู กศน.ตำบลเมืองพล
ตัวแทนรับมอบใบประกาศ

นายทรงเดช โคตรสิน

รอง ผอ.สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวปิดการสัมมนาและมอบวุฒิบัตร

ครู กศน.ตำบล (กศน.อำเภอพล)

นางแก้ว จันทาศรี ครู กศน.ต.หนองมะเขือ

นางพิมพา วงษ์จารย์ ครู กศน.ต.หัวทุ่ง

นางพิศมัย คำแก้ว ครู กศน.ต.เมืองพล

นางสุมาลี ศรีจันทร์ ครู กศน.ต.เก่างิ้ว

นางศิริวรรณ แสนสูงเนิน ครู กศน.ต.โจดหนองแก

นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ครู กศน.ต.โนนข่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อีกบทบาทหนึ่ง...ครู กศน.ความเห็น (0)